Israel en de gemeente 2. Gods opdracht aan Israel en aan de volken