Israel en de gemeente 1. Gods plan voor ieder volk