ANBI

Algemene gegevens

VEG de Ark Middenmeer
Kerkring 1a
1775 AC Middenmeer
middenmeer@veg-deark.nl
RSIN-nummer: 820099843


Doelstelling VEG de Ark Middenmeer

Het Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark (hierna omschreven als de gemeente) is een theocratische gemeenschap op de grondslag van Gods woord.
Haar doel is het evangelie van Jezus Christus te praktiseren en uit te dragen, om het doel Gods te bereiken als omschreven in 2 Timothëus 3: 16-17.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
Het organiseren van activiteiten, waarin de verkondiging van het evangelie en het pastoraat centraal staan. Deze activiteiten worden geleid door – al dan niet voor andere werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vrijgestelde – voorganger en oudsten. Ook andere – door voorganger en oudsten daarvoor geschikt bevonden- personen kunnen deze activiteiten leiden. Gebruik te maken van alle wettige- en passende middelen.


Beloningsbeleid

De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de Generale Regelingen en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen van de PKN. De oudsten verrichten hun werk pro deo.

De gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding


Actueel verslag van activiteiten

De activiteiten van de gemeente worden gepubliceerd op deze website


Financiele verantwoording


De voor het bereiken van de doelstelling van de gemeente
benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.

Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten incl. gemaakte reservering met toelichting

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.