Welkom de Ark Middenmeer

Volle Evangelie Gemeente de Ark is een groeiende kerk in Middenmeer, met een hart voor de buurt en de dorpen om ons heen. Door al onze diensten en activiteiten heen willen wij een sterke en open gastvrije gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Een plek waar mensen zich welkom en thuis voelen.

 

Dit doen we we vanuit het geloof dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt en richtlijn voor ons leven. Door al onze diensten en activiteiten heen willen we een warme en open gemeenschap zijn waar mensen zich welkom en thuis voelen. We willen een groeiende gemeente zijn, die niet alleen groeit vanuit de centrale gemeenteactiviteiten, maar juist doordat de mensen vol van de Here Jezus, midden in het dagelijks leven het koninkrijk van God vertegenwoordigen.  

Met ingang van 1 februari 2020 hebben we een parttime interim voorganger voor een periode van 1-2 jaar. Stef Schagen komt de gemeente op weg helpen naar een nieuwe, vaste voorganger. 

Een gemeente in het midden van de maatschappij     

Op zondagmorgen houden we een eigentijdse dienst, toegankelijk voor alle leeftijden. Met lofprijs en aanbidding, prediking, creativiteit verlangen we de tijdloze boodschap van Jezus Christus te vertegenwoordigen op een heldere en frisse manier.
Tijdens onze samenkomsten ligt sterk de nadruk op onderling contact, verbondenheid en zorg voor elkaar. Tevens is er veel plaats voor zang, muziek en aanbidding, naast Bijbelse verkondiging en onderwijs. 

Themadienst
Elke eerste zondag van de maand hebben we een themadienst, gevolgd door de Arklunch. Iedereen is hierbij welkom! De dienst is interactief en er worden verschillende, creatieve werkvormen gebruikt om het thema uit te lichten. Iedere themadienst ziet er daardoor anders uit en de sfeer is open en uitnodigend. 

Andere activiteiten

Naast de centrale zondagse samenkomsten komen wij elke woensdag samen. De ene week in huiskringen en de andere week tijdens een gezamenlijke gebedsavond.

Voor de kinderen is er KidsArk, waar zij hun eigen dienst hebben. Lees en bekijk meer op deze website.