Leiderschap

Ons leiderschapsteam werkt samen om de visie en de richting van de gemeente vorm te geven

Leiderschap binnen onze gemeente

Op dit moment functioneert VEG De Ark Middenmeer zonder voorganger.
We bevinden ons in een overgangsfase. In de loop van 2019 hopen we een nieuwe voorganger te hebben.
De gemeente wordt nu geleid door het leiderschapsteam, bestaande uit de volgende mensen:

- Rob en Shasikala IJmker uit Middenmeer (oudsten). Tevens voorzitter bestuur.
- Louis en Henny Raven uit Slootdorp (oudsten). Louis is tevens tijdelijk penningmeester
- Marijke Gootjes uit Schagen (oudste)
- Gerard van der Beek uit Middenmeer (diaken)