Kids Ark

De KidsArk is een veilige plek
Kinderen beleven er een mooie tijd
Er is goed Bijbels onderwijs, een degelijke lijn
Kinderen leren de Heer Jezus al vroeg kennen

Kids Ark

Alle kinderen zijn welkom!
Een plek waar elk kind de Here Jezus en de Heilige Geest leert kennen, en meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen.

KidsArk crèche    baby’s t/m peuters (0-4 jaar)
Voor de jongste kinderen is er een mooie, veilige crècheruimte beneden in het gebouw, met een slaapruimte voor de allerkleinsten.Er is ook een mogelijkheid tot het voeden van je baby.

Kidsark basisschool
Voor kinderen van 4-12 jaar is er elke zondagochtend een speciaal KidsArk programma. Na de opening van dienst is er een Kidsarkmedewerker die voor in de kerk iets vertelt over het kinderwerk.
We gaan daarna met elkaar naar boven waar we het programma BijbelBasics van het Nederlands Bijbelgenootschap aanbieden. 


In het KidsArk programma worden de kinderen uitgedaagd om hun hart open te stellen voor Jezus en leren ze hoe ze verschillende thema’s vanuit de Bijbel kunnen toepassen in hun persoonlijk leven. We leren de kinderen niet alleen over God en de Bijbel, maar we willen vooral uitleggen wat dit betekent in het dagelijkse leven. 

Er is een fantastisch team van kinderwerkers (onder leiding van Michel Stam) dat zich elke week met veel enthousiasme inzet om met de kinderen een geweldige tijd te beleven. Uiteraard krijgen alle kinderen tijdens het programma limonade met wat lekkers.
 

Medewerkers

Om de lessen en activiteiten voor onze kinderen te realiseren hebben we een grote groep van vrijwilligers nodig. Er is volop ruimte om mee te komen helpen bij het kinderwerk. We vinden het heel belangrijk dat er in de verschillende groepen met veel plezier en voldoening gewerkt wordt, dat iedereen zich gewaardeerd weet en bovenal dat de kinderen een waardevolle tijd hebben. De taken bij het kinderwerk zijn veelzijdig, ook kunnen we uw inzet gebruiken bij een stukje van de KidsArk bijvoorbeeld, het vertellen van een Bijbelverhaal bij jonge kinderen, muziek maken of juist in gesprek met het oudere kind, praktische taken etc.

Ouders

Een keer per week kan niet op tegen het dagelijkse voorleven. Als ouders heb je de meeste invloed op je kinderen. Graag willen we als gemeente ook proberen om eens in de zoveel tijd een avond te organiseren waar een opvoedthema centraal zal staan. Hierbij zullen voorganger, oudsten en een specialist aanwezig zijn. Een avond om te leren, te luisteren, getuigenissen te horen en elkaar vragen te stellen.

Het zijn in eerste instantie de ouders die het leven vanuit geloof zullen voorleven.

Deuteronomium 6: 4-7 lezen we: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

We willen dit als gemeente samen doen: ouders en kindewerkers, een prachtige opdracht! Het doel van ons kinderwerk is kinderen te helpen om volgelingen van Christus te worden. We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen.