Woensdagavond

Woensdagavond gemeenteavond!

Woensdagavond

Vanaf 2 september is er weer op woensdagavond onze vaste gemeenteavond: we hebben kring of Gebed en Bijbelstudie. Deze avonden zijn - naast de zondagse dienst - enorm belangrijk om de gemeente te bouwen. 

Kringen weerspiegelen een stukje herderschap in de gemeente: je draagt zorg voor elkaar, bidt voor elkaar, leeft met elkaar mee en verleent – indien nodig – praktische zorg. De verbondenheid met elkaar is sterk voelbaar op de kringen en belangrijk in het gemeente-zijn. Er functioneren verschillende kringen bij gemeenteleden thuis. 

Samen bidden bindt niet alleen samen, het is een Bijbelse opdracht en God verleent er kracht aan! Daarom is het belangrijk om trouw te volharen in ons gebed. 
Bijbelstudie is daarnaast belangrijk om een goed geestelijk fundament te leggen tot opbouw van de gemeente en persoonlijke groei in discipelschap. 

De avond dat er geen kring is ziet er als volgt uit:
19.30 uur aanbidding en voorbeden 
20.15 uur (thee)pauze, 
20.30-21.30 Bijbelstudie
Deze avonden worden gehouden in de kerk (zij-ingang nemen): in de kerkzaal of (oude) crècheruimte. 
In de weekagenda staat vermeld wanneer er kring is en wanneer gebed/Bijbelstudie.