Samenkomsten - Corona maatregelen

Corona protocol

Samenkomsten - Corona maatregelen

Verkort Protocol Coronamaatregelen VEG de Ark Middenmeer, Kerkring 1a (versie 1: juli 2020)

1.    Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
●    anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
●    mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; 
●    mensen die tot de risicogroep behoren komen alleen als ze dat zelf verantwoordelijk vinden (dus op eigen risico);
●    voor de thuisblijven bieden we (vanaf september) een livestream aan via ‘Mijnark’ om toch betrokken te blijven bij de gemeente, daarnaast kunnen ‘losse’ preken altijd teruggekeken worden via de website;
●    de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit de VPE aangereikte richtlijnen;
●    op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

2.    Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 
Er kunnen maximaal 50-60 mensen in de zaal, afhankelijk van wie alleen komt en wie als echtpaar of gezin. 

3.    Routing
Bij het binnengaan van de kerk:
•    ingang kerk alleen via voorkant, tenzij rolstoelafhankelijk;
via voordeur en dan linksaf de kerk in (rechts=uitgang!);
•    de deuren staan allemaal open, waardoor je niets hoeft aan te raken;
•    pijlen geven looproute aan; 
•    dienstdoende begeleiders in gele hesjes wijzen je naar een plek;
let er op dat je afstand van hen houdt en volg de instructies op; 
•    bij infobalie staat desinfecterend middel dat iedereen moet gebruiken;
•    de gaderobe is niet in gebruik; iedereen neemt eigen jas mee naar de plaats;
•    gezinnen mogen bij elkaar zitten (zijbanken); alleen gaanden en echtparen in middenvak met 1.5 meter tussen de volgende bezoeker(s);
•    kinderen onder de 12 jaar gaan meteen naar de crèche of Kidsark en komen niet in de kerk zelf.
Bij het verlaten van de kerk:
●    dienstdoende begeleiders in gele hesjes geven aan wie, wanneer en hoe de kerk weer verlaat; 
●    dat zal zijn via het andere gangpad, looproute wordt aangegeven met pijlen;
●    als je na afloop buiten wilt napraten neem daarvoor het grasveld en kies de ruimte zodat je de doorgang voor anderen niet belemmerd op het pad en naar de parkeerplaats toe;
●    let erop dat er geen groepsvorming ontstaat; 
●    houdt 1.5 meter afstand tot je gesprekspartner(s). 

4.    Parkeren
•    Wacht met uit de auto stappen als er naast de auto andere bezoekers lopen, zodat de 1.5 meter afstand gewaarborgd blijft;
•    let erop dat je andere bezoekers niet uitbundig gaat begroeten! 
•    let erop dat er geen opstopping bij de entree ontstaat; een begeleider in gele hesje zal aangeven waar jullie eventueel moeten wachten om naar binnen te kunnen. 

5.    Toiletgebruik 
We willen jullie vragen om geen gebruik te maken van het toilet. Mocht je het echter niet kunnen uitstellen, dan bent je verplicht om de deurklinken, de kraan, de doortrekknop en de wc-bril schoon te maken met desinfecterende doekjes. Deze doekjes zullen in de toiletruimte aanwezig zijn. Gooi deze echter na gebruik niet in de wc, maar in de prullenbak. En vergeet natuurlijk niet om je handen goed te wassen. Afdrogen kan met papieren wegwerpdoekjes (ook in de prullenbak en niet in toilet gooien!)  

6.    Reinigen en ventileren
•    Het coronateam zal ervoor zorgen dat het gebouw zorgvuldig zal worden schoongemaakt en geventileerd. 

7.    Gerelateerd aan de samenkomst
•    Avondmaal, doop, opdragen, gebed/ziekenzalving: zie uitgebreid protocol

7.1    Zang en muziek
Gemeentezang is vooralsnog helaas binnen niet mogelijk.
Er zijn verschillende mogelijkheden: buiten zingen op het gras met afstand tot elkaar, alleen het muziekteam zingt een paar nummers of we luisteren naar 2 of 3 liederen op cd.  We zullen het per dienst met het muziekteam afstemmen. Mee neuriën is toegestaan, meezingen niet. Muzikanten houden 1.5 meter afstand tot elkaar.  

7.2 Techniek
●    op anderhalve meter van elkaar werken; 
●    let op routing! (niet tegen de stroom in naar voren lopen)
●    hygiëne: desinfecteren / gebruik van plastic handschoenen;
●    gebruik (schone) microfoons, 1 per persoon per dienst of tussendoor schoonmaken
●    aan het eind van de samenkomst alles ontsmetten, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers.   

7.3  Collecteren
Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk en contant geld tellen is niet wenselijk. Op de beamer (en in de livestream) tonen we de GIVT-app, QR-code en het rekeningnummer van de gemeente met het verzoek om geld over te maken. 

7.4 Koffiedrinken en ontmoeting
We zullen met het keukenteam overleggen of het haalbaar is om buiten op het grasveld koffie/thee te schenken in kartonnen bekertjes. Anders zelf je eigen thermosfles mee! 

7.5    Kinderoppas en kinderwerk
•    Kidsark:
Kinderen gaan dan meteen via de zijdeur naar de ruimte boven. Er zal vanaf 10.15 uur 1 leiding de kinderen in de hal opvangen en eentje boven. Ouders geven hun kinderen af bij de zijdeur. Er is een eigen protocol voor de Kidsark. 
•    Crèche: 
Kinderen komen met 1 ouder naar de crècheruimte waar leiding aanwezig is vanaf 10.15 uur. Ouder neemt zo snel mogelijk afscheid, zodat er weer een andere ouder zijn kind(eren) af kan geven. Ouders zullen niet de tussendeur naar de kerk gebruiken, maar buitenom via de voordeur de kerk ingaan. Er komt een eigen protocol voor de crèche. 
•    Tieners:
De zondagen dat er tieners is (zie agenda website) kunnen zij meteen naar de Brugstraat gaan (links van Boetje van Present) en komen zij dus niet/naar in de kerk. In The Gate-ruimte zal ook een protocol aanwezig zijn. 

8.    Communicatie
Dit protocol (en eventuele wijzigingen) zullen we publiceren:
•    op de website: bij het onderdeel ‘bezoekers’;
•    via de nieuwsbrief naar de leden;
•    en bij de ingangen van het gebouw. 
Daarnaast zullen we gebruik maken van bestikkering/bordjes/aanwijzingen ter plekke. 
Begeleiders in gele hesjes zullen voor/tijdens/na de dienst beschikbaar zijn voor vragen en verduidelijking. 

9.    Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk
Overige bijeenkomsten en vergaderingen:
•    creëer 1.5 meter afstand;
•    maak na afloop alles schoon volgens afspraken hierboven; 
Bezoekwerk: 
Stef zal voorzichtig zijn met het bezoeken van gemeenteleden die in de risicogroep vallen. Telefonisch is hij bereikbaar en in overleg kan dan gekeken worden naar wat mogelijk is.