We zijn weer open!

Vanaf 16 augustus 2020 is onze kerk weer open gegaan voor zondagse diensten!

De eerste zondag hebben we buitendienst gehad. We bekijken per zondag hoe het weer is en of we buitendienst kunnen houden. 

Hoe het er precies uit komt te zien is nog een beetje onzeker, met name wat het aanbiddingsgedeelte betreft, maar we zien er enorm naar uit om samen God en elkaar te ontmoeten!

Er zijn een aantal zaken wel duidelijk die we hier willen benoemen:

•    We hanteren een corona-protocol zoals aangereikt voor kerken. Dit protocol zullen we volgen, omdat we hierin verantwoordelijkheid hebben te nemen als kerk; we willen immers niet dat er een coronahaard uitbreekt in onze gemeente en dragen zorg voor elkaar. (zie ‘bezoek ons’)

•    Ook voor kinder- en tienerwerk is er een protocol. Kinderen zullen via de zij-ingang van de kerk naar binnengaan en komen niet in de kerkzaal. Dit zelfde geldt voor de tieners als er een tienerdienst is (zie agenda voor de data). 

•    En er is een apart protocol voor de creche. Lees hier het protocol voor de creche

•    Na afloop van de (verkorte) dienst is er gelegenheid om bij mooi weer buiten op het grasveld elkaar te ontmoeten, zij het op gepaste afstand! 

•    We zullen proberen om vanaf september de dienst live uit te zenden via Arkweb (enkel beschikbaar voor leden d.m.v. een inlogcode). We blijven echter wekelijks de woordverkondiging openbaar op de website plaatsen, zodat iedereen deze kan terugkijken. 

•    We zullen voorlopig geen themadiensten houden, omdat we eerst willen ervaren hoe het gaat als ouders en kinderen gescheiden van elkaar dienst hebben. Dit heeft vooral te maken met het aantal bezoekers en de beperkte ruimte. 

18-07-2020