Corona update

Corona update: Zondagse diensten en woensdagavonden

Zondagse diensten
De komende zondagen hebben we besloten om toch geen dienst in de kerk te houden! . De overdenkingen zullen worden opgenomen en op zondagmorgen op de website worden geplaatst, zodat we daarnaar kunnen kijken en luisteren ieder vanuit zijn eigen huis. We hopen op deze manier dat jullie toch een bepaalde verbondenheid met de gemeente zullen ervaren. Daarnaast biedt het ook een kans om buren, familie, vrienden te wijzen op de overdenking zodat zij misschien nieuwsgierig worden en ook zullen gaan kijken. 

Woensdagavonden
De gebeds- en Bijbelstudieavonden komen tot 1 juni 2020 te vervallen en worden vervangen door een devotional van onze voorganger die hij drie keer per week zal plaatsen op de website. Dat betreft dus korte Bijbelse bemoedigen tot opbouw van de gemeente en bezoekers van de website. 

Contact
Als u graag wilt reageren op de overdenking(en) of devotionals, vragen hebt of een hulpvraag tijdens de coronacrisis, kunt u een bericht sturen naar secretariaat@veg-deark.nl. 

18-03-2020