Tienerwerk in 2020 weer van start

Begin 2020 zullen we het tienerwerk weer opnieuw vorm geven. Op dit moment worden er drie tienerwerkers voorbereid om deze taak op zich te nemen.

Zodra de startdatum bekend is, zullen we het vermelden op de website en afkondigen in de dienst.

Het is de bedoeling om 1x per maand samen te komen tijdens een reguliere zondagmorgendienst. 

30-01-2020