Gebeds- en Bijbelstudieavond

8 april 2020

8 april 2020

De gebeds- en Bijbelstudieavonden komen tot 1 juni 2020 te vervallen en worden vervangen door een devotional van onze voorganger die hij drie keer per week zal plaatsen op de website. Dat betreft dus korte Bijbelse bemoedigen tot opbouw van de gemeente en bezoekers van de website.