Kringen

12 juni 2019
20:00 tot 21:00

Kringen

12 juni 2019
20:00 tot 21:00

Kringen

Elke 1ste en 3de woensdag van de maand komen we samen in huiskringen onder leiding van gemeenteleden. Elke kring volgt zijn eigen studieboekje of bespreekt een preek met elkaar. In de kring dragen we zorg voor elkaar en is er ruimte voor gebed en getuigenissen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de oudsten Louis en Henny Raven (hoofd kringleiding).